Nieuws

Verklaring ex-klankbordgroep naar aanleiding van aantijgingen op social media

May 31st, 2022

Verklaring 25 mei 2022

L.S.

Langs deze weg maken wij het volgende bekend.

Op 12 december 2021 is een Klankbordgroep (KBG) door het Comité Molukse Herdenking (CMH) ingesteld. Voor de samenstelling en de taak van de KBG verwijzen wij naar www.molukseherdenking.nl.

Op 28 april jl. is het Adviesrapport van de KBG aan het CMH aangeboden. Daarmee is de taak van de KBG per genoemde datum beëindigd.

Naar aanleiding van de recente berichten en aantijgingen op de sociale mediakanalen over de organisatie van een Herdenkingsbijeenkomst door het CMH en de aantijgingen richting de Klankbordgroep hechten wij, als ex-KBG leden, eraan op de berichten te reageren.
De aantijgingen waren onder andere dat de KBG slechts een afleidingsmanoeuvre zou zijn voor het CMH om de datum en het programma van de Herdenkingsbijeenkomst bij de Molukse gemeenschap door te drukken. De KBG zou een verlengstuk zijn van het CMH en slechts draagvlak in de Molukse gemeenschap veinzen.

Als ex -leden van de Klankbordgroep herkennen wij ons niet in genoemde aantijgingen. De ervaring leert dat elke activiteit, die een organisatie of een particulier persoon ten behoeve van de Molukse gemeenschap wil ontplooien, per definitie te maken kan krijgen met verschillende vormen van weerstanden in de gemeenschap. Dit is niets vreemds aangezien iedereen verschillende verwachtingen heeft. In het Adviesrapport is terug te lezen dat via de Dialoogdagen, online vragenlijst en gesprekken met organisaties, religieuze instellingen en individuele personen de verwachtingen zeer divers zijn. Met het CMH is de Klankbordgroep van mening dat in het verleden bij de opstart in 2021, weliswaar niet aan ieders wens en verwachting kon worden voldaan, doch dat dit niet in de weg hoeft te staan om de stem van de zwijgende meerderheid in de gemeenschap te laten horen.

Het belang van een respectvolle Herdenking van de 1e generatie stijgt wat ons betreft, uit boven de verschillende scheidslijnen die de Molukse gemeenschap kent: Molukse-politieke, religieuze-, culturele en generationele scheidslijnen. Uit waardering en respect voor de 1e en de oudere 2e generatie hebben we ons ingezet. Het Advies van de KBG is te lezen op de website www.molukseherdenking.nl.

Met oprechte groet,
Ex-leden voormalige Klankbordgroep:
Frieda Souhuwat-Tomasoa,
Ron Habiboe,
Dade Tehupelasury,
Noel Silalahi,
Christine Nanlohy
Verry Patty

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.