Planning

Er zullen door het Comité Molukse Herdenking twee dialoog dagen georganiseerd worden samen met de Klankbordgroep waarvoor mensen zich kunnen aanmelden.

Tijdspad en plan van aanpak

Er zullen door het CMH twee dialoog dagen georganiseerd worden waarvoor zij samen met de Klankbordgroep organisaties en mensen zullen uitnodigen of waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Deze zullen plaatsvinden op zaterdag 5 februari en zaterdag 19 februari. Tevens bestaat er de mogelijkheid om tot 5 februari een enqueteformulier online in te vullen om uw ideeen en opmerkingen naar voren te brengen.

In de week van 21 februari zal de klankbordgroep een conclusie formuleren op basis van de input van de enquete en de twee dialoogdagen. Deze conclusie zal vervolgens als advies worden verstuurd naar het CMH.

De informatie is terug te vinden op de website: www.reizendetentoonstelling.nl en op www.molukseherdenking.nl.

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.