Klankbordgroep

Informatie over de oprichting, samenstelling, deelnemers en het uitgangspunt van de klankbordgroep.

Oprichting Klankbordgroep

Deze Klankbordgroep heeft tot doel om het Comité Molukse Herdenking te adviseren en te ondersteunen om een zo breed mogelijk draagvlak onder de Molukse gemeenschap in Nederland te creëren. Dit om te komen tot een respectvolle herdenking van de overkomst in 1951 van de grote groep Molukkers naar Nederland.

Hoe is de Klankbordgroep groep tot stand gekomen?

Er was veel kritiek op het feit dat het Comité Molukse Herdenkingen (CMH) geen draagvlak hadden gecreëerd en bewust Wijken en Stichtingen hadden buitengesloten. Wat zeker niet bewust was. Maar dat de opdracht was om de Molukse gemeenschap erbij te betrekken en te informeren was het CMH wel duidelijk. Nathalie Toisuta is met deze feedback een aantal gesprekken aangegaan met vraag: Wat nou de beste en meest zorgvuldige weg zou zijn om tot een herdenking te komen waarin er wel draagvlak is? Zij sprak hierover als eerst met Frieda Souhuwat Tomasao die haar advies gaf. Daarna heeft Nathalie Toisuta heel veel ontmoetingen en gesprekken gevoerd waarbij het advies eenduidig was: Breng een aantal mensen bij elkaar die allerlei disciplines binnen de Molukse gemeenschap vertegenwoordigen en overleg met hen. Zodat zij hun achterban kunnen contacteren en informeren.

De zogenaamde ‘Poortwachters’ naar de gemeenschap. Daarachter ontstaan weer connecties met andere mensen of andere groepen. En deze eerste groep zogenaamde Poortwachters zijn voor het Comité Molukse Herdenkingen de Klankbordgroep met wie zij veelvuldig overleg hebben en door wie zij zich laten adviseren. De Klankbordgroep overlegt op haar beurt ook los van het Comité Molukse Herdenkingen over thema’s die zij van belang vinden om mee te nemen in de herdenking en brengen deze op hun beurt weer in.

Het heeft de voorkeur om de overlegstructuren zo kort en zo eenvoudig mogelijk te houden om werkelijk concrete en goede stappen te kunnen maken. Als er een open vraag was gesteld wie bij de Klankbordgroep had gewild dan hadden de poorten open gestaan voor heel veel mensen en had de selectie daarop veel tijd gekost. Nu is de keuze ontstaan op advies van een groot aantal mensen binnen de gemeenschap die dezelfde namen noemde.

Nathalie heeft deze mensen benaderd en is met hen eerst een één op één gesprek aan gegaan. Om goed af te stemmen hoe zij naar de afgelopen periode kijken waarin veel commotie was en wat hun eigen gevoel en gedachtes daarbij waren. En wat het Comité daarin anders had kunnen doen? Vervolgens heeft zij deze mensen gevraagd of zij deel zouden willen nemen aan de Klankbordgroep waarin zij hen vraagt om advies en input. En of zij een actieve bijdrage willen leveren vanuit hun kennis en achterban om tot een herdenking te komen die mensen insluit en waarin mensen zich welkom voelen. Volgens het Comité zijn wij tenslotte één volk waarin veel stemmen en kleuren mogelijk zijn. Het Comité heeft persoonlijk het ideaalbeeld dat wij met elkaar als één volk straks zullen herdenken en dat wij ter eren van de eerste en tweede generatie tevoorschijn komen als een volk waarin ruimte is voor het verschil en de diversiteit.

Op de dialoog dagen kunnen mensen natuurlijk met ideeën en suggesties komen die meer dan welkom zijn. Mooi om dit met elkaar vanuit de verbinding te doen. Het Comité Molukse herdenkingen kijkt naar uit!

Ron Habiboe
Verry Patty
Dadé Tehupelasury
Christine Nanlohy
Noel Silalahi

Wie zijn de deelnemers aan de Klankbordgroep

Er zijn inmiddels vele gesprekken gevoerd met verschillende personen die bereid zijn om mee te denken over de organisatie van de herdenking. Het CMH zal daarnaast een aantal mensen raadplegen op specifieke onderdelen. Maar een vaste groep zal de basis vormen van de Klankbordgroep:

1. Frieda Souhuwat – Tomasoa
2. Ron Habiboe
3. Verry Patty
4. Dadé Tehupelasury
5. Christine Nanlohy
6. Noel Silalahi

Daarnaast zullen wij mensen raadplegen over specifieke elementen:
1. Dinah Marijanan
2. Pascal Amukwaman
3. Dominee Otto Ruff

Uitgangspunt van de Klankbordgroep

Het uitgangspunt van de Klankbordgroep is het belang dat de geschiedenis en de reden van de komst van de Molukkers naar Nederland niet vergeten mag worden omdat dit onderdeel uitmaakt van de gedeelde geschiedenis van Nederland en de Molukkers. Voor velen is de reden het uitroepen van de RMS op 25 april 1950.

Het streven is om de herdenking te laten plaatsvinden op 21 maart in
2022. Deze datum is een ijkpunt van de aankomst van het eerste transportschip met Molukkers in 1951 in Nederland en hun aanwezigheid sinds die tijd.

Wat zegt de Klankbordgroep?

01.

Onze (overgroot) ouders van de eerste generatie Molukkers in Nederland verdienen een mooie gedenkwaardige herdenking met een blik op de toekomst, opdat hun offers voor ons nooit wordt vergeten. Ik zou daar graag actief, positief en verbindend een bijdrage aan willen leveren.

Dadé

02.

Ik ben van mening dat de overkomst van de eerste generatie Molukkers, een belangrijke mijlpaal is in de gedeelde geschiedenis van Nederland en de Molukse gemeenschap. Onze eerste generatie verdient een respectvolle herdenking voor de offers die zij hebben gebracht en voor hun volharding, oprechtheid en veerkracht in de zorg die zij de tweede generatie en volgende hebben getoond. Waarden die universeel zijn. Gedeelde geschiedenis betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid met het oog op de toekomst. Aan die toekomst, zonder het verleden te vergeten, draag ik graag bij door verbindend te zijn en daardoor bij te dragen aan een samenleving waar ieder zich welkom voelt.

Christine

03.

De eerste generatie is de basis van het Molukse volk in Nederland, nu en in de toekomst. Graag draag ik bij aan een herdenking waarin wij hierbij stil zullen staan. Jong en oud verbonden, zo ook het verleden en een mooie toekomst voor de volgende generaties. De brandende fakkel die wij door zullen geven.

Noël

04.

Ik geloof in de dialoog. Zoals met elkaar als Molukkers in Nederland anno 2021 in gesprek blijven om de veerkracht van de eerste generatie Molukkers te vertalen naar kansen, waarin we zoeken naar verbinding & historiciteit, waar dan ook.

Verry

Voorzitter Klankbordgroep
Frieda Souhuwat Tomasoa

Gedragen werden wij
Kunnen worden wie we zijn
Dankbaar voor al het goede
Wil ik jullie gedenken
Voor wie jullie zijn.

Laat ons als volk beseffen,
Hoe in zuiverheid in geloof en liefde,
Ze het beste voor ons hebben gedaan.

Daarom wil ik me geven
Als kind van het volk niet
alleen hen hier te gedenken
maar vooral ook vanwaar
ze kwamen – De Molukken.

 

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.