Nieuws

Publicatie adviesrapport van de Klankbordgroep

May 20th, 2022

Publicatie adviesrapport van de Klankbordgroep aan het Comité Molukse Herdenking (CMH)

Dit Adviesrapport is uitgebracht op 28 april j.l. aan het CMH en is door de KBG toegelicht.

Met de aanbieding van het Adviesrapport is de taakopdracht van de KBG volbracht en is de KBG derhalve vanaf genoemde datum opgeheven.

Het rapport heeft het CMH ter harte genomen in die zin dat zij het van belang acht dat voor de besluitvorming door het CMH aangaande het wel of niet laten plaatsvinden van de Herdenkingsbijeenkomst meer tijd vergt.

De uiteindelijke aanbevelingen in het adviesrapport zijn qua volgorde niet geprioritiseerd.

Het CMH acht het verstandig om zich pas uit te spreken na ruim intern beraad.

De documenten

Het adviesrapport
RH Verslag enquete Molukse herdenking (11 april 2022)

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.