Veelgestelde vragen

Wij proberen de meest voorkomende vragen te beantwoorden

Contact

Vragen over de herdenking?

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de herdenking en wij proberen de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Deze zijn wij aan het verzamelen. De lijst is nog niet volledig. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons via het contactformulier bereiken.

Hoe wordt de informatie over de ontwikkeling van de herdenking gedeeld?

De uitkomsten van de Dialoogdagen zullen via Social Media gedeeld worden met de Molukse gemeenschap. En ook verzonden worden naar postadressen van mensen die hun adres achterlaten.

De Molukse gemeenschap wordt op basis van deze informatie uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten. Afhankelijk van de feedback reageert het CMH persoonlijk of zij organiseert in samenwerking met de Klankbordgroep nog een online bijeenkomst.

Wanneer vindt de uitgestelde herdenking plaats?

Ons streven is om de herdenking op 21 maart in Rotterdam op de Lloydkade te laten plaatsvinden. Zoals eerder gesteld: wat de invulling en vorm van de herdenking zal zijn en wat er aan bod moet komen, daarover willen wij graag met de Molukse gemeenschap in gesprek. En daar verschillende momenten voor in te plannen zodat we de uitkomsten van de gesprekken kunnen terugkoppelen en men daar nog op kan reageren.

Is er een samenwerking met het Comité van Ver Gekomen en de petitie groep?

Het Moluks Historisch Museum en het Landelijk Moluks Monument hebben op 10 september 2021 bekend gemaakt dat zij samen een Comité Van Ver Gekomen hebben opgericht om vanaf 21 maart 2022 een herdenking te organiseren.

Frieda Souhuwat Tomasoa heeft contact gehad met de directeur van het Moluks Historisch Museum, Henry Timisela. Hij heeft aangegeven niet mee te willen werken aan de herdenking omdat het MHM bezig is met een project in 2022-2023 en daar druk mee is. Het Comité van het Landelijk Moluks Monument  is ook uitgenodigd maar zij gaf aan dat zij zich in 2022 enkel richten op de realisatie van het Landelijk Moluks Monument en de focus niet ligt op een landelijke herdenking.

Met de zes mensen die de zogeheten petitie groep hebben opgestart is een ontmoeting geweest waarbij elkaars standpunten zijn uitgewisseld over de kritiekpunten in de petitie.De meningen daarover liggen ver uit elkaar. Het Comité Molukse Herdenking heeft één van de leden van de petitie groep gevraagd om deel te nemen aan de Klankbordgroep.

Waarom is er er klankbordgroep opgericht?

Deze Klankbordgroep heeft tot doel om het Comité Molukse Herdenking te adviseren en te ondersteunen om een zo breed mogelijk draagvlak onder de Molukse gemeenschap in Nederland te creëren. Dit om te komen tot een respectvolle herdenking van de overkomst in 1951 van de grote groep Molukkers naar Nederland.

Wat zijn de Dialoog dagen?

Lees hier meer over de Dialoog dagen.

Wanneer vinden de Dialoog dagen plaats?

Lees hier wanneer de Dialoog dagen plaats zullen vinden.

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.