Nieuws

Nieuwe locatie 5 februari Dialoog dag

February 3rd, 2022

Er was een nieuwe locatie 5 februari Dialoog dag

Er was voor een nieuwe locatie gekozen omdat het MKC voor hun moverende redenen aangaf dat de locatie niet meer beschikbaar was voor de Dialoog dag waardoor het Comité Molukse Herdenking en de Klankbordgroep genoodzaakt waren naar een andere locatie uit te wijken: Het FASHION Hotel in Amsterdam West. Maar waar ook de mensen van harte welkom waren!

Het Comité Molukse Herdenking (CMH) heeft de eerste Dialoogdag als een goede bijeenkomst ervaren. Het CMH was weliswaar gast van de Klankbordgroep maar was erg blij met dit initiatief en de mensen die zijn gekomen om met elkaar in dialoog te gaan. Wat CMH jammer vind is dat niet iedereen die van tevoren zo veel kritiek heeft geleverd, in de gelegenheid was om aanwezig te zijn om hun stem te laten horen. CMH had ook graag de beelden van de live stream willen delen maar daar is door een klein groepje bezwaar tegen gemaakt. Het CMH respecteert dit en zal daarom de live stream niet online zetten. Wat het CMH wel graag wil en mag delen is het práchtige gedicht van Djodjie C.A. Rinsampessy

IN DEN VREEMDE

 

Zeg mij

 

Nu je achter de camera staat

ik er voor

je gevraagd hebt om te filmen

mijn verhaal vast te leggen

 

dat ik gelukkig word

dat ik de energie van dit land

mag blijven voelen

dat ik me gelukkig mag prijzen

dat ik hier geboren ben

 

Ik tel de ochtenden, de middagen

de avonden en de nachten

Ik zie de zon schijnen

de sterren stralen

 

terwijl op de achtergrond

de wind met me praat,

de klanken van de tahuri’s

en tifa’s van het land

doen herinneren

 

Zeg mij

 

Waarom mijn vader vanaf zijn

jonge leeftijd als KNIL soldaat het

dagelijks had over zijn trouw aan

Nederland

over terugkeren, over zijn broers en

zuster die hij heeft achtergelaten.

 

Het altijd had over zijn moeder, mijn oma

die hij nooit meer heeft terug gezien

Waarom drie maanden – zes maanden

zijn geworden, zes maanden – een jaar

een jaar – jaren

Jaren – nog meer jaren

Inmiddels zeventig jaar

 

Zeg mij

 

waarom mijn ouders, jouw ouders

hier hebben moeten leven, zijn gebleven

nooit meer zijn teruggekeerd

In dit land zijn begraven

 

Zeg mij

 

nu we hier ouder zijn geworden

misschien zelfs wijzer,

waarom we hier nog staan

op mijn dakterras zonder de geuren

van kruidnagels te ervaren en

de palmen aan te raken

 

Het volk schreeuwt nog steeds om aandacht

het volk dat zich achtergesteld voelt

de vrijheid mist om te leven zoals

zij dat willen

 

Zeg mij

 

waarom het hier zo stil is geworden

anderen ons verhaal niet vertellen

Blijven ontkennen

Waarom de wind zomaar ophoudt met waaien

levens en slachtoffers worden vergeten

 

Zeg mij

 

waarom de hoge golven

van de zee steeds door mij

gevoeld worden

de reis blijft voortduren

wij nog steeds onderweg zijn

mijn tranen niet willen drogen

 

Zeg mij

 

waarom ik deze vragen blijf stellen

waarom we hier nog zijn

waarom mijn rijkdom mij nog niet

gelukkig maakt

 

Zeg mij

 

Nu je nog steeds

achter die camera staat

ik ervoor

wie je voor je ziet

 

Zeg mij

of ik, ooit

gelukkig word!

 

Copyright: Djodjie CA Rinsampessy

 

Djodjie CA Rinsampessy (1960) is een Nederlands-Moluks-Timorese dichter/publicist. Sinds de jaren tachtig draagt hij onder muzikale begeleiding gedichten voor. Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan. Bekend zijn de bundels: ‘Begitu Sadja/ Zomaar’ (1996);  ‘Portretten ontmoeten de Poëzie’ (2003);  ‘Zonder Spelregels’ (2005/ 2014) en ‘Elke dag Holland, Manis é (2020). In zijn gedichten heeft hij als terugkerende thema’s o.a. onrechtvaardigheid en ongelijk (waardig) heid, zijn relatie met (Oost) Indonesië, Molukken, Timor en de omringende wereld. Ook de gewone dingen uit het dagelijks leven worden meegenomen in zijn gedichten.

 

 

 

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.