Nieuws

21 maart vindt geen herdenking plaats

February 3rd, 2022

21 maart vindt geen herdenking plaats

In tegenstelling tot de geluiden die rond gaan op Social Media is er nooit een definitieve herdenkingsdatum vastgelegd voor 21 maart 2022. Deze datum was één van de opties maar is komen te vervallen doordat het te kort dag is om deze te produceren na 5 feb en 19 februari. Ook blijkt uit de ingevulde enquêtes dat deze datum geen voorkeursdatum is. Waarop in overleg met de Klankbordgroep is besloten om de datum van 21 maart te laten vervallen.

Er is op advies van de gemeente Rotterdam al een vergunning aangevraagd voor 21 maart zodat deze doorgezet kan worden naar elke nieuwe datum. Een aantal mensen hebben hier de verkeerde conclusies uit getrokken en het nooit rechtstreeks bij ons gecheckt. Wij blijven voor rechtstreekse vragen bereikbaar op info@molukseherdenking.nl. Mail ons met vragen. Dat voorkomt onrust.

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.